Vrouwelijke delegees ABVV Scheikunde strijden voor gendergelijkheid

Vandaag/11 februari worden vrouwen die in de wetenschap werken in the picture gezet door de Verenigde Naties en UNESCO. Deze jaarlijkse traditie wil de aandacht vestigen op gendergelijkheid, om genderstereotypen en gendervooroordelen te bestrijden. Wij interviewden Cyrielle, Maria, Angelina en Katrien, delegees van ABVV Scheikunde, allen erg betrokken bij het onderwerp.  

Is het belangrijk om een dag te hebben die vrouwen in de wetenschap in the picture zet?

Katrien (Pfizer – arbeidster): Zeker en vast. We dragen ook ons steentje bij! Als vrouw ben je niet minder als een ander, je bent niet minderwaardig. We hebben allemaal onze capaciteiten, talenten en meerwaarde.

Cyrielle (Bridgestone – bediende): Het is een belangrijke dag om discriminatie tussen vrouwen en mannen te bestrijden. We moeten een evenwicht bereiken, in alle sectoren en alle regio’s. Daarom is vandaag, 11 februari, een goede gelegenheid om erover te praten.

Maria (Cenexi – arbeidster): Respect krijgen als vrouw is een dagelijkse strijd. Als we echter goed omringd en gesteund zijn, slagen we erin respect te krijgen en de mentaliteit van mensen te veranderen.

Angelina (Cenexi – bediende): Er is een evolutie wat betreft gelijke lonen voor mannen en  vrouwen, maar het is nog geen realiteit. Gelijk loon voor gelijk werk zou de norm moeten zijn. Zolang dat niet het geval is, zullen we de strijd voortzetten.

 

Heb je het gevoel dat er een onderscheid is tussen mannen en vrouwen in je bedrijf ?

Cyrielle: Er moet nog veel gestreden worden voor meer gelijkheid. Er is meer transparantie en loongelijkheid nodig. We merken ook op dat weinig vrouwen de kans krijgen om verantwoordelijke functies te bekleden. Daar zijn we voor aan het strijden, want het moet anders.

Maria: Loongelijkheid is een feit bij de arbeiders, werklast is daarentegen een andere zaak. Als je in de productie werkt, is het werk vrij fysiek en ben je uitgeput op het einde van de dag. Er moeten zaken aangepast worden, zodat de fysieke belasting afneemt.

Angelina: De lonen zijn niet gelijk bij de bedienden. Je moet ervoor onderhandelen met de werkgever. Als jij jezelf niet goed kan verkopen, is er geen evolutie. Zo verdienen sommigen meer, terwijl ze dezelfde functie uitoefenen. Om dit op te lossen, zijn functieclassificaties en goed opgebouwde loonschalen nodig. We werken hieraan en zien erop toe dat het evenwicht gerespecteerd wordt.

Katrien: Vrouwen en mannen worden bij ons gelijkwaardig behandeld. Er wordt hier zeker niet neergekeken op de vrouwen! Om het technische verschil tussen mannen en vrouwen weg te werken, kunnen mensen die minder geschoold zijn of die minder technisch aangelegd zijn dankzij een pilotproject een externe cursus volgen.

 

Voel je ongelijkheid op vlak van je vakbondswerk?

Maria: Mannen, vrouwen, bedienden en arbeiders, wij werken samen. De directie kan niet anders dan naar ons te luisteren. Vóór ik delegee werd, zei ik al hardop wat mijn collega’s dachten. Toen ik verkozen werd, kon mijn supervisor daar moeilijk mee om. Sindsdien zijn de zaken wel verbeterd.   

Angelina: De stem van een man heeft meer gewicht dat die van een vrouw. In de ogen van de baas kan dat meer indruk maken. Vrouwen hebben echter ook nog andere troeven achter de hand, en we werken als een team.

Katrien: Ook al is het niet gemakkelijk, het is echt belangrijk dat vrouwen in de delegatie vertegenwoordigd zijn. Ik voel het namelijk op de werkvloer; specifieke vragen gerelateerd aan vrouwenzaken komen eerder naar mij dan naar mijn mannelijke collega’s.

Cyrielle: Aan het begin van mijn mandaat merkte ik dat het soms moeilijker was om gehoord te worden door de directie (voornamelijk mannen). De zaken zijn echter veranderd. Vrouwen willen gehoord worden en wij zijn hun stem.

Deze 11de februari benadrukt niet alleen het belang van vrouwen in de scheikunde, maar ook het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dat is een essentiële strijd voor onze vakbond. Het is ook een gelegenheid om alle delegee van ABVV Scheikunde te bedanken! Zij verrichten een ongelooflijke job in onze bedrijven. MERCI! Katrien, Cyrielle, Maria en Angelina benadrukten allen het belang van samenwerken, of je nu man, vrouw, arbeider of bediende bent. Samen zullen we een verschil maken. Samen sterk!