Demografiefonds chemie = werkbaarder werk in bedrijven

Voor ABVV Scheikunde is werkbaar werk een absolute prioriteit. Naar aanleiding van de demografische uitdagingen en gevolgen van het verlengen van de loopbaan zijn de sociale gesprekpartners van de chemie in 2016 overeengekomen om de werkbaarheid in de sector te verbeteren op een innovatieve manier: via een demografiefonds. Het Fonds wordt jaarlijks gefinancierd door scheikundige bedrijven. Zo kunnen werknemers samen met werkgevers concrete plannen opzetten om het werk binnen het bedrijf werkbaarder te maken.

Demografiefonds in de scheikunde
Nu mensen steeds langer aan het werk moeten blijven, is er een dringende noodzaak aan aangenamer en werkbaarder werk op de werkvloer. Ook in de scheikunde. Net daarom hebben de sociale gesprekpartners het demografiefonds opgericht in 2016. De oprichting van dit Fonds hebben we eigenlijk te danken aan de werknemers zelf. Zij hadden tijdens dat sectoraal akkoord van 2015-2016 0,15 % van hun koopkracht omgezet, om ervoor te zorgen dat er werkbaarder werk zou kunnen worden georganiseerd in de bedrijven via de oprichting van een demografiefonds. De financiering van het Fonds gebeurt nu door bedrijven uit de scheikunde. En zo kan het Fonds projecten financieren rond de vier actiegebieden van het demografiefonds: werk, gezondheid, het verbeteren van de competenties van werknemer en het optimaliseren van de loopbaan.

Mission impossible
Uit officiële statistieken van de RSZ blijkt dat er een grote verandering plaatsvindt in de scheikunde: er zijn steeds meer actieve werknemers boven de 50 jaar. Zo is tegenwoordig 1 werknemer op 3 ouder dan 50 (ten opzichte van 1 op 5 in 2007)! Dit komt door o.a. de verlenging van de loopbanen tot 67 jaar, de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot SWT, de beschikbaarheid van de bruggepensioneerden voor de arbeidsmarkt, de uitholling van de tijdskredietsystemen (eindeloopbaan) en het magere wettelijke pensioen.
En dat is geen goed nieuws, want wat blijkt uit een enquête die ABVV Scheikunde afnam bij KMO-werknemers? Voor maar liefst 86 % van de respondenten was werken tot zijn of haar 67 een ‘mission impossible’! Er moeten stappen worden ondernomen naar beter, aangenamer en werkbaarder werk. Dringend. En dat kan in de scheikunde dankzij het demografiefonds. Dankzij concrete demografieplannen kan dit gerealiseerd worden. Denk maar aan arbeidsduurvermindering, financiële bijpassing van zwaar naar lichtere arbeid, financiële bijpassing op het tijdskrediet, gratis medische check-ups, coaching, rimpelverlof, infosessies, en zoveel meer.

Demografiefonds to the rescue
Wil je hier als delegee aan beginnen, maar weet je niet goed hoe? Geen zorgen!
Er is zeer veel informatie tot je beschikking. Zo is er om te beginnen een inspiratiegids demografiefonds. Dat is een gids waarin voor de vier actiegebieden alle mogelijke maatregelen staan die je kan afsluiten in een demografieplan. Verder kan je ook steeds terecht op onze sectorale pagina van ABVV Scheikunde en de paritaire website. Heb je extra hulp nodig? Goed nieuws: elke organisatie beschikt over een expert wat betreft het demografiefonds. Deze experts geven studiedagen en infosessies, worden uitgenodigd tijdens ondernemingsraden en kunnen zelfs gecontacteerd worden. Heb je hulp nodig? Dan kan je steeds onze expert Dany Van Cauwenbergh contacteren: dany.vancauwenbergh@accg.be