Vakbondsvrijheden onder vuur in Tunesië - Solidariteit met de UGTT

De Algemene Centrale - ABVV sluit zich aan bij de kameraden van de CGT FNSCBA, Fillea CGIL en Unite en betuigt haar solidariteit met de kameraden van de UGTT (Tunesische vakbond van de bouwsector) die door de Tunesische regering worden onderdrukt. De willekeurige arrestaties van vakbondsleiders nemen toe in Tunesië en de regering intimideert iedereen die zich verzet tegen de autoritaire koers die sinds 25 juli 2021 van kracht is.

Gezamenlijke solidariteitsbetuiging aan de UGTT

Beste kameraden

Met deze brief willen wij onze solidariteit betuigen met alle kameraden van de UGTT.

Met afschuw hebben wij het toenemende aantal willekeurige arrestaties van vakbondsleiders door de Tunesische regering gevolgd.

Om de voortdurend verslechterende economische en sociale situatie te doen vergeten en de bittere mislukkingen van het door Kaïs Saïed opgelegde politieke proces te verbergen, heeft de Tunesische regering een repressiecampagne gelanceerd tegen de vakbondsorganisaties en intimideert ze allen die zich verzetten tegen de autoritaire koers die sinds 25 juli 2021 van kracht is.

Na de rechterlijke macht in het nauw te hebben gedreven en alle onafhankelijke instellingen te hebben geïnstrumentaliseerd, hebben we gezien hoe de regering jullie nu aanvalt, kameraden van de UGTT, een van de hoofdrolspelers van de democratische revolutie van de winter van 2010/2011.

Door de vakbondsrechten ter discussie te stellen en de UGTT aan te vallen, voert Kaïs Saïed een campagne van repressie en willekeurige arrestaties tegen sectoren van het maatschappelijk middenveld, politieke tegenstanders en vooral de onafhankelijke media. Daarmee stelt hij twee van de belangrijkste verworvenheden van de revolutie ter discussie: de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Wij, CGT FNSCBA, de Algemene Centrale - ABVV, FILLEA CGIL en UNITE The Union, willen onze steun betuigen aan uw legitieme eisen om

  • onmiddellijke beëindiging van deze willekeurige arrestaties;
  • respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de enige garantie voor een echte bestrijding van corruptie;
  • de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid;
  • de intrekking van wetsbesluit 54, dat deze vrijheden bedreigt.