Betonindustrie : sectorale cao-onderhandelingen 2023-2024

Gisteren vond de eerste onderhandelingsronde in de betonindustrie plaats.

Het belangrijkste was om de gemeenschappelijke eisenbundel ABVV/ACV te presenteren en daarbij antwoorden te geven op een paar technische vragen. In gemeenschappelijk front hebben we ons krachtig verzet tegen de loonnormwet herhaald. Wij zullen interprofessionele acties blijven voeren tegen de loonstop. Hogere brutolonen, waarover vrij onderhandeld is, zijn de eerste en de beste garantie voor werknemers om in waardigheid te kunnen leven en zijn ook essentieel voor de financiering van de sociale zekerheid.

In hoofdzaak draaien de ABVV-eisen rond volgende thema’s :

  • een verbetering van het statuut van syndicale afgevaardigden. Sinds meer dan 50 jaar is de CAO bijna niet gewijzigd
  • verbetering van bestaanszekerheidsvergoedingen : in geval van tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet, enz.
  • meer aandacht voor werkbaar werk, in het bijzonder voor oudere werknemers
  • maximale toekenning van de koopkrachtpremie

De volgende onderhandelingssessie zal plaatsvinden op 8 juni. Jullie zullen op de hoogte worden gebracht.

Download de eisenbundel