Steenbakkerijen: sectorale cao-onderhandelingen 2023-2024

Op 3 mei 2023 was er een eerste overleg met de werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2023 en 2024. Voorlopig leggen de werkgevers bijzonder weinig op tafel. 

Een loonsverhoging komt er sowieso niet. Er is immers een loonnorm van 0 (nul!) procent. Wat wél kan is een koopkrachtpremie van 500 of 750 euro in de bedrijven die goed boeren. De werkgevers willen het houden bij 150 of 250 euro, en koppelen daar bovendien zeer strenge voorwaarden aan.

Zij willen ook het indexsysteem verstrengen. Nu verhogen de lonen telkens de index met 0,5 procent is gestegen. De werkgevers willen voortaan pas indexeren na een stijging van de index met 2 procent.

Verhogen van de maaltijdcheques, verhogen van de vergoeding bij tijdelijke werkloosheid of bij ziekte, een betere terugbetaling van verplaatsingskosten, anciënniteitsverlof,…: de werkgevers willen er niet van weten. En van de landingsbanen, zeker de 1/5de, zijn ze ook geen fan.

En ten slotte willen zij hun bijdrage aan het sociaal fonds fors verlagen: van 3 euro naar 2 euro per gewerkte dag. Terwijl de vakbonden volop pleiten voor een sterker sociaal fonds.

We zouden nog meer kunnen vertellen, maar de voorlopige vaststelling is:

  • dat de bedrijven de voorbije jaren ferme winsten hebben gemaakt,
  • maar dat zij de werknemers vandaag nauwelijks iets gunnen.

We hebben een volgende afspraak met de werkgevers op 6 juni. Dan verwachten wij van hen een heel andere taal. En we menen het.


Bekijk hier het pamflet

Bekijk hier de eisenbundel