#BeterLeven, de Gezondheidscoalitie mengt zich in de voorverkiezingscampagne

De gezondheid van de Belgen zit in het slop. De fout ligt bij een beleid van desinvestering in ons gezondheidszorgsysteem van de afgelopen jaren. Een koerswijziging is nodig. Daarom wil de Gezondheidscoalitie, waarvan de Algemene Centrale lid is, de politieke partijen aansporen om gezondheid bovenaan te plaatsen in hun politieke programma's voor 2024. Ziekenfondsen, vakbonden, gezondheidsorganisaties en verenigingen tegen armoede bundelen hun krachten en roepen op tot 30 concrete maatregelen om te zorgen voor een betere gezondheid voor iedereen.

Beschermen, zorgen voor de bevolking en hen toegang geven tot de gezondheidszorg. Dit zou de rol van de overheid moeten zijn. We stellen echter vast dat de regering de voorbije jaren deze taak niet heeft vervuld. Het gezondheids- en sociale zekerheidssysteem dat de trots van België was, is nu slechts een schim van wat het ooit is geweest. Dit is te wijten aan het bezuinigings- en desinvesteringsbeleid dat de regering de laatste jaren heeft gevoerd. De ongelijkheden tussen de burgers nemen almaar toe. Het is duidelijk dat er een verandering in het gezondheidsbeleid nodig is, voor alle aspecten van het leven. En dat wil de Gezondheidscoalitie met de campagne #BeterLeven duidelijk maken aan de verschillende politieke partijen.

500.000 langdurig zieke werknemers

Als er één cijfer is dat in het bijzonder het falen van het gezondheidsbeleid van de ontslagnemende regering blootlegt, dan is het wel dit: 500.000 werknemers zijn al meer dan een jaar ziek. En dit cijfer blijft stijgen! “Het werktempo eist zijn tol van de werknemers”, stelt Raf De Weerdt, federaal secretaris van het ABVV. “Om dit probleem te verhelpen, is het essentieel om meer aandacht te besteden aan preventie en ervoor te zorgen dat het CPBW in de bedrijven wordt gerespecteerd. Werknemers moeten hun loopbaan kunnen organiseren volgens hun behoeften. Oplossingen bestaan en kunnen worden uitgevoerd, zoals arbeidsduurvermindering. We hebben een dergelijke coalitie nodig om invloed uit te oefenen op de debatten.”

Back to basics

Bij de lancering van de campagne eind november hekelde Jean-Pascale Labille, voorzitter van Solidaris, de houding van rechts die de geloofwaardigheid van gezondheidszorgsystemen ondermijnt en de individuele verantwoordelijkheid bij burgers legt door hen te zeggen dat “het hun schuld is dat gezondheidszorg zo duur is”. Volgens hem moeten we terug naar de essentie: “We moeten iedereen toegang geven tot kwaliteitszorg, ongeacht hun middelen. Ik wil er ook op wijzen dat sociale zekerheid de samenleving als geheel ondersteunt.”

30 concrete voorstellen

De leden van de Gezondheidscoalitie zijn het eens geworden over 30 concrete maatregelen om de volksgezondheid te verbeteren. We roepen de overheden op om hierbij stil te staan en hun verantwoordelijkheid te nemen in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. In een tijd waarin Europa aanzet tot nieuwe bezuinigingsmaatregelen, is de Gezondheidscoalitie vastbesloten om gezamenlijk elke bezuiniging in de gezondheidszorg te verwerpen. Meer zelfs, we moeten een beleid voeren dat investeert in gezondheid en dat alle burgers en de gezondheidszorg als geheel ten goede komt.

Meer info over de campagne "Beter leven"