Nieuwe huidziekten erkend als beroepsziekten

FEDRIS (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) erkent twee nieuwe huidziekten door blootstelling aan de zon. De ziektes staan op de lijst van erkende beroepsziekten.

Multipele actinische keratosen en Plaveiselcarcinoom staan sinds februari op de lijst met beroepsziekten onder de code 1.610. Maar wat zijn deze ziekten?

Keratosen zijn vlekken die ontstaan als de huid langdurig is blootgesteld aan ultraviolette straling. Bijvoorbeeld, afkomstig van zonlicht. In dat geval spreken we over een natuurlijke blootstelling. Deze vlekken verhogen het risico op het plaveiselcarcinoom (huidkanker).

Deze keratosen kunnen leiden tot een vorm van huidkanker: plaveiselcarcinoom. Dit ziet eruit als een bleekroze bult met eventueel een witte vlek in het midden.

Wanneer wordt de ziekte erkend?

Je hebt één van deze beroepen:

  • landbouwer, boom- en fruitteler;
  • hovenier, tuinbouwer;
  • houthakker werknemer in bos- en natuurbeheer;
  • bemanningslid van vissersvaartuigen;
  • werknemer van wegenbouw;
  • dakdekker;
  • monteur staalbouw;
  • bouwvakker die hoofdzakelijk buiten werkt.

Je werkt in de privésector of bij een provinciale of plaatselijke overheid, je bent minimaal 20.000 uren in totaal blootgesteld aan de zon EN je hebt minstens 6 keratosen door blootstelling aan de zon op één huidzone.

De 20.000 gevraagde uren worden enkel opgeteld tijdens de maanden mei tot september. Dat betekent dat het hier gaat over een periode van ongeveer 25 jaar werk in een buitenberoep.
Het ABVV vindt dit aantal uren te veel, en te beperkt in de maanden. Ook in andere maanden kan er grote blootstelling aan de zon voorkomen.

Preventie

Vlekjes die je niet vertrouwt laat je best controleren door je arts of dermatoloog. Voldoe je aan bovenstaande criteria, dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen bij Fedris.

Dat kan hier

Ook de werkgever moet preventiemaatregelen voorzien en invoeren, zoals het aanbieden van zonnecrème, aangepaste kledij, … We vragen delegees in het CPBW om extra waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat de werkgever dergelijke maatregelen neemt na een risicoanalyse.