Vrouwen zijn de toekomst van de scheikunde

In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2024 verdiepte ABVV Scheikunde zich in de sectorale cijfers over de loon- en arbeidsomstandigheden in de scheikunde en werd er ook een enquête georganiseerd die door 1289 werknemers van de sector werd ingevuld. De resultaten zijn zorgwekkend:

  • de loonkloof is tot 2 keer zo groot als het nationaal gemiddelde.
  • 4 op 10 werkneemsters geeft aan dat er in hun bedrijf geen gelijke kansen zijn.
  • 1 werkneemster op 2 vindt dat de werk-privébalans zeer stroef verloopt.
Vrouwen in de scheikunde - dubbel verlies

Volgens het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen bedraagt de loonkloof in de belangrijkste subsector, namelijk de chemie, 17,4 % (na correctie arbeidsduur) en 23,2 % (zonder correctie arbeidsduur). Deze verschillen zijn groter dan de Belgische gemiddelden (8 % met correctie en 21 % zonder correctie). De loonverschillen in de andere subsectoren van de scheikunde (farmaceutische industrie en kunststof) zijn eveneens groot: 15 % in de farmaceutische industrie en 12,6 % in de kunststoffen (zonder correctie arbeidsduur).

a

 

Meer specifiek zien we dat vrouwelijke bedienden significant minder vertegenwoordigd zijn in de hoogste looncategorieën (> € 5400/bruto), namelijk 37% versus 47% van hun mannelijke collega’s.

 

 

b

In de laagste looncategorieën (< € 17/bruto) daarentegen zijn de vrouwelijke arbeiders oververtegenwoordigd, 34% versus 22% van hun mannelijke collega’s. Ten slotte geeft amper 14% van de werkneemsters, die al in zwangerschapsverlof geweest zijn, aan dat hun werkgever het verschil tussen de uitkering van de mutualiteit en hun loon heeft gecompenseerd.

 

Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van ABVV Scheikunde, reageert ontgoocheld: “De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft hoog in de sector”. De syndicalist wijst ook op het dubbele verlies voor vrouwen: “Niet alleen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de lagere looncategorieën en ondervertegenwoordigd in de hoogste categorieën, ook bij zwangerschapsrust heeft men nog eens inkomensverlies”.

Enquête – ongelijke kansen      
In aanloop naar 8 maart 2024 bevroegen we ook onze eigen leden uit de sector over hun arbeidssituatie.

Wat blijkt?

  • Meer dan 1 op 2 van de werkneemsters (55,34%) vindt dat hun werk-privébalans niet goed zit wat zich ook vertaalt in meer deeltijds werk. Verhoudingsgewijs werken dubbel zoveel vrouwen deeltijds.
  • Er is een brede consensus onder alle werknemers dat vrouwen geen inkomensverlies mogen hebben tijdens hun zwangerschapsverlof (79,72%).
  • 59,51% van alle werknemers vindt dat het geboorteverlof voor de meeouder moet uitgebreid worden.
c

4 op de 10 (40,31%) vrouwelijke werkneemsters vindt dat er in hun bedrijf geen gelijke kansen zijn voor vrouwen. Andrea Della Vecchia reageert verontwaardigd: “dit cijfer doet de alarmbellen afgaan. We kunnen deze ongelijkheid van vrouwelijke werknemers in de sector niet tolereren. Er moeten maatregelen worden genomen om dit cijfer zo snel mogelijk omlaag te krijgen".

De toekomst van de scheikunde zal met de werkneemsters zijn
Een sector die de loondiscriminatie aanpakt, gelijke kansen voor vrouwen en mannen voorop zet en aandacht schenkt aan de werk-privébalans zal hier zelf ook de vruchten van plukken: een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een grotere aantrekkingskracht op nieuwe werknemers” verklaart Andrea Della Vecchia. “Uit onze enquête blijkt ook dat 14% van de werkneemsters in de chemische industrie tijdens hun zwangerschapsverlof een aanvullende vergoeding heeft ontvangen. Dit is niet genoeg. De sector moet hen financieel beschermen”, besluit de vakbondsman.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is geen realiteit in de chemische sector. Onze eisen voor kwaliteitsvolle banen vallen samen met deze strijd: betere lonen, verhoging van de lage lonen, arbeidsduurvermindering, betere combinatie van privé- en beroepsleven, … De toekomst van de scheikunde zal met de werkneemsters zijn of niet zijn!

Download onze affiches hier: