Samen met het demografiefonds je gezondheid boosten

Meer bewegen, stoppen met roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning, … Met deze maatregelen kan je werken aan een gezondere leefstijl en voor elk van deze maatregelen kun je rekenen op hulp van het Demografiefonds.

Hulp van het demografiefonds?

Ja, het Demografiefonds geeft financiële steun aan bedrijven die de werk- en leefomstandigheden van hun werknemers verbeteren. De maatregelen die door het Fonds worden ondersteund, zijn niet beperkt tot de hierboven genoemde. We denken ook aan het aanpassen van ruimte en tijd voor lichaamsbeweging zoals fitness, buitensporten, yoga, etc. Ook campagnes om te stoppen met roken en medische check-ups worden ondersteund.

Zitten is het nieuwe roken

Onder het motto "Zitten is het nieuwe roken" kunnen ook acties worden aangemoedigd om sedentair gedrag onder werknemers te voorkomen. Zittend werk wordt onder andere gekenmerkt door langdurig zitten en een zeer laag energieverbruik. Zittend werk gaat ook vaak gepaard met een gebrek aan variatie in lichaamshoudingen. Werknemers worden daarom aangemoedigd om regelmatig pauzes te nemen en meer te bewegen door de trap te nemen, een stappenteller te gebruiken, te lopen, te staan tijdens vergaderingen, enz.

Waarom financiering?

Tussen gezondheid en werk bestaat een wederkerige relatie: voor de werkgever is het belangrijk dat de werknemer gezond en vitaal is, en voor de werknemer is het belangrijk dat het werk zijn/haar gezondheid niet ondermijnt. De gezondheidstoestand van werknemers zal impact hebben op hun werkprestaties en op hun werkvermogen. Gezonde en fitte werknemers presteren immers beter, en zijn minder ziek. Om die reden is de gezondheid niet alleen de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer, maar evenzeer de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarom hebben werkgevers er ook belang bij om te investeren in het welzijn van hun werknemers.

Maar…

Voor ABVV-scheikunde is het belangrijk dat de werkgever aan de werknemers allerlei voorzieningen aanbiedt ter verbetering van zijn of haar gezondheid, informatie geeft, en het gebruik ervan stimuleert. Maar het gebruik zelf moet altijd de eigen verantwoordelijkheid en de keuze van de werknemer blijven. Het gaat om ondersteunen en ontmoedigen, niet om verplichten en verbieden. Wanneer de werknemer ervoor kiest om er geen gebruik van te maken mag dit niet tégen hem of haar worden gebruikt

Heb je nood aan verdere inspiratie? Breng dan zeker een bezoek aan ons sectoraal dossier of consulteer het overzicht van alle goedgekeurde maatregelen door het beheerscomité. Verder kan je de inspiratiegids demografiefonds consulteren.