Sociale verkiezingen - Heb impact in jouw bedrijf

CPBW

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Het CPBW houdt zich bezig met de veiligheid, de werkomgeving, de gezondheid en het welzijn op het werk. Een bedrijf heeft een CPBW wanneer er minstens 50 werknemers zijn. Er zijn drie kandidatenlijsten mogelijk : een voor de arbeiders, een voor de bedienden, en ook een voor de jonge werknemers, op voorwaarde dat er minstens 25 werknemers jonger zijn dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen.

Wat doe je ais afgevaardigde in het CPBW? 
 • Je luistert vooral heel goed naar je collega's.
 • Je houdt de veiligheid. de gezondheid en het welzijn van de werknemers nauwgezet in het oog.
 • Je overlegt met de werkgever over goede veiligheidsvoorzieningen. over de bescherming van het milieu, over het beheersen van de werkdruk. 
gezondheid

 

OR

De Ondernemingsraad (OR)

De OR houdt zich bezig met de economische situatie en met de tewerkstelling in het bedrijf. Er is een OR in bedrijven die minstens 100 werknemers tellen. Voor de ondernemingsraad zijn er vier kandidatenlijsten : een van de arbeiders, een van de bedienden, een van de jonge werknemers en een van de kaderleden. Voor een jongerenlijst moeten er zoals bij het CPBW minstens 25 werknemers jonger dan 25 jaar zijn. Voor een kaderlijst moeten er minstens 15 kaderleden zijn.

Wat doe je ais je afgevaardigde in de OR? 
 • Je let op de economische gezondheid van het bedrijf (de personeelsbezetting, de productiviteit, de toekomstplannen). 
 • Je ziet toe op de arbeidsorganisatie. het arbeidsregle­ment, de jaarlijkse vakantie en de ontslagregelingen. 
 • Je controleert de overuren en het gebruik van uitzendkrachten of onderaannemers.
OC
Kandidaat?

3 redenen om je te engageren: 

 • Afgevaardigde zijn, dat leer je. Onze delegees krijgen vormingen over sociale wetgeving, spreken in het openbaar of hoe vergaderingen organiseren. Ais ABVV kandidaat sta je er nooit alleen voor. De syndicale delegatie van je bedrijf en je gewestelijk secretaris staan voor je klaar. 
 • Afgevaardigde zijn, betekent niet dat je je privéleven moet opgeven. Het ABVV draagt er zorg voor dat delegees, mannen of vrouwen, altijd een goed evenwicht behouden tussen hun vakbondsactiviteiten en hun privéleven. 
 • Afgevaardigde zijn, is de beste manier om een impact te hebben op de gang van zaken in je bedrijf en zo het dagelijkse leven van je collega's te verbeteren. 

Er zijn twee voorwaarden om kandidaat te zijn : 

 • Op z'n minst 6 maanden anciënniteit hebben in je bedrijf.
 • Tussen 18 en 65 jaar oud zijn.
impact

 

Tools

Hoe stem je geldig ABVV?

Tools

AC Impact - Oktober 2020

Tools

De Nieuwe Werker - Februari 2020