STOP belastingontduiking

Miljarden gaan jaarlijks op de vlucht naar paradijselijke bestemmingen als de Bahama's, Dubai, Monaco,... Onaanvaardbaar, gezien deze gemiste belastinginkomsten ten koste gaan van onze sociale zekerheid en openbare diensten. Onze werknemers betalen een hoge prijs voor dit wanbeleid: permanente bezuinigen.

Als we willen dat de sociale zekerheid en de openbare diensten hun rol optimaal kunnen vervullen en zo een algemeen welzijn voor de bevolking tot stand brengen, is het essentieel dat burgers en bedrijven de verschuldigde belastingen betalen, zonder enige mogelijkheid tot ontduiking of ontwijking. Daarom willen burgers en verenigingen er samen voor zorgen dat grootschalige belastingontwijking -net als belastingontduiking- illegaal is. Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt volgens zijn/haar middelen, en in het bijzonder volgens wat de wetgever hen oplegt. Hoog tijd om een einde te maken aan de systematische plundering van de collectieve hulpbronnen van de samenleving. Eerlijke fiscaliteit is een must!

Eerlijke fiscaliteit

Belastingparadijs

Barbados, Palau, Trinidad, ... prachtige bestemmingen die met de rest van de wereld concurreren door miljarden- sommen uit onder meer België naar daar te halen op basis van extreem lage belastingtarieven.

Belastingontduiking

30,4 miljard euro aan belastinginkomsten, dat is de som die de Belgische staat jaarlijks misloopt door het ontduiken van de fiscus. Deze praktijk is overigens volkomen illegaal.

Belastingontwijking

Vermogenden en grote bedrijven betalen dankzij belastingontwijking zo weinig mogelijk belastingen via "fiscale optimalisatie". Deze praktijk is niet altijd illegaal, toch zijn er grote ethische vraagstukken.

Uitkeringen niet welvaartsvast

Terwijl grote vermogens zich proberen te verrijken door belastingfraude te plegen, hebben veel werknemers het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Nu de gas-, elektriciteits- en huurprijzen stijgen én de koopkracht daalt, is een grondige verbetering van de uitkeringen -boven de armoedegrens!- voor werknemers en uitkeringsgerechtigden zeker essentieel.

Permanente bezuinigingen

Belastingfraude gaat ten koste van onze sociale zekerheid en openbare diensten. De gemeenschap, de Belgische bevolking, betaalt en zeer hoge prijs voor dit wanbeleid: permanente bezuinigingen. En met de coronapandemie hebben we gezien in welke mate de terugkerende desinvesteringen in de gezondheidszorg en essentiële diensten hun tol eisen.

 

Als we willen dat de sociale zekerheid en de openbare diensten hun rol optimaal kunnen vervullen en zo een algemeen welzijn voor de bevolking tot stand brengen, is het essentieel dat burgers en bedrijven de verschuldigde belastingen betalen, zonder enige mogelijkheid tot ontduiking of ontwijking. Daarom willen burgers en verenigingen er samen voor zorgen dat grootschalige belastingontwijking -net als belastingontduiking- illegaal is. Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt volgens zijn/haar middelen, en in het bijzonder volgens wat de wetgever hen oplegt. Hoog tijd om een einde te maken aan de systematische plundering van de collectieve hulpbronnen van de samenleving. 

Eerlijke fiscaliteit is een must!