Voorstelling

Er is een tijd geweest dat het transport van bulkgoederen voor het grootste gedeelte in jutezakken gebeurde. De opkomst van de plastiekverpakkingen en containervervoer hebben hieraan een einde gebracht. Nog slechts enkele bedrijven zijn actief in de sector.