Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Na 5 dagen tijdelijke werkloosheid binnen de referteperiode (van 1 oktober van het vorig jaar tot 30 september van het huidig jaar), wordt een forfaitair bedrag toegekend van € 15 per dag tijdelijke werkloosheid met een maximum van 15 dagen, ofwel € 225.

Deze opleg wordt samen met de syndicale premie uitbetaald. Vanaf 1 januari 2012 betalen de werkgevers een verplichte toeslag van € 2,00 per dag tijdelijke werkloosheid.