Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het oude brugpensioen) wordt door opeenvolgende regeringsmaatregelen verstrengd. Voorheen konden de sectoren nog aantal aanpassingen doen maar zij worden ook meer en meer gedwongen tot verstrenging van het systeem. In jouw sector voorziet een cao, die loopt vanaf 01.01.19 tot 30.06.19, nog in volgende systemen: stelsel vanaf 59 jaar in een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden), stelsel van 58 jaar met medische redenen, stelsel vanaf 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden, stelsel vanaf 59 jaar met 33 jaar beroepsverleden (20 jaar nachtarbeid), stelsel “lopende cao 62 jaar”.

Voor stand van zaken SWT: