Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt €145.

Een financiële reserve wordt samengesteld met het doel een jaarlijkse bijdrage aan de gesyndiceerde bedienden toe te kennen, ten belope van een totaal en jaarlijks bedrag van 320.000 EUR voor de premie van 2017 en 2018. Deze reserve wordt samengesteld door een jaarlijkse bijdrage, gestort door de werkgevers.

De Belgische Petroleum Federatie int deze bijdrage van de werkgevers; het bedrag, zoals vermeld in het eerste lid wordt op een in het paritair comité door de vakorganisaties aangeduide bankrekening gestort. De individuele verdeling van het totaal bedrag wordt door de syndicale organisaties behartigd. De syndicale premie wordt tijdens de duur van deze CAO automatisch aangepast volgens de aanpassing van de door de overheid bepaald plafond. (145€).