Klein verlet

Klein verlet (soms ook kort verzuim genoemd) zijn afwezigheden voor bepaalde familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen waarop jij als werknemer recht zonder loonverlies hebt. Vb. een begrafenis of huwelijk. Het aantal dagen ligt wettelijk vast, maar sectoren kunnen gunstigere regelingen afspreken.

Indien je trouwt heb je recht op 3 werkdagen klein verlet, in plaats van de wettelijke 2.

Onderteken je een samenlevingscontract, mag je dag van de ondertekening op het gemeentehuis rekenen als klein verlet.

Voor de uitgebreide lijst van klein verlet contacteer je syndicaal afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.