Syndicale premie

Elk jaar krijg je van de werkgever een attest voor de betaling van de syndicale premie.

Werp dit niet weg, het is geld waard!

Bezorg het attest aan je vakbond om je syndicale premie te ontvangen. Indien je werkt, bedraagt deze premie € 135.

Het bedrag van de syndicale premie wordt automatisch aangepast tot het maximale bedrag dat vrijgesteld is van RSZ-bijdrage. Bruggepensioneerd hebben voor 2013 en 2014 een syndicale premie van € 30 (betaalbaar in 2014 en 2015).