SWT-premie

Iedere bruggepensioneerde werknemer heeft recht op een maandelijkse forfaitaire bedrijfstoeslag SWT ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit bedraagt € 120.