Syndicale premie

  • Vakbondsleden ontvangen ook een syndicale premie van € 135.
  • Nieuwkomers en ontslagen werknemers: € 11,25 per maand.
  • SWT en rechthebbenden op een pensioenpremie: € 11,25 per maand.