Ecocheques

Ieder jaar worden op 1 juli ecocheques toegekend. Globaal bedraagt dit jaarlijks € 250 per voltijdse werknemer. Dit bedrag is evenredig met de arbeidstijd (halftijds = € 125). Sommige afwezigheidsdagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen: jaarlijkse vakantie zwangerschapverlof, arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, ...

Deze cheques kan je gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten zoals spaarlampen, isolatiemateriaal voor de woning, fiets (-onderdelen, -herstelling), openbaar vervoer (geen abonnementen), oplaadbare batterijen, bomen en buitenplanten, ...

Vanaf 2017 zijn de € 250 ecocheques terugkerend en dit dankzij het syndicaal werk.