Gezondheid op het werk : een niet te onderschatten kwaal: de psychosociale risico’s

Steeds meer werknemers zijn onderhevig aan stress, burn-out of depressie. Het veel te hoge werktempo zit er zeker voor iets tussen. Tot vandaag werd er geen rekening gehouden met de zogenaamde psychosociale risico’s bij het uitstippelen van een preventiebeleid in de ondernemingen. Daar is nu verandering in gekomen. Sinds 1 maart moet dit aspect opgenomen worden in de arbeidsreglementen en dienen de werknemers degelijk geïnformeerd te worden over hoe ze dit kunnen aanpakken.

Steeds meer werknemers zijn onderhevig aan stress, burn-out of depressie. Het veel te hoge werktempo zit er zeker voor iets tussen. Tot vandaag werd er geen rekening gehouden met de zogenaamde psychosociale risico’s bij het uitstippelen van een preventiebeleid in de ondernemingen. Daar is nu verandering in gekomen. Sinds 1 maart moet dit aspect opgenomen worden in de arbeidsreglementen en dienen de werknemers degelijk geïnformeerd te worden over hoe ze dit kunnen aanpakken.

Een nationale enquête uit 2010 toont dat 3 werknemers op 10 meestal of altijd last hebben van stress op het werk. Sindsdien zijn we ook nog het slachtoffer geweest van een economische crisis en besparingsmaatregelen. Dat zal zeker niet gezorgd hebben voor verbetering. En dus is een goed preventiebeleid een must is geworden.

Wat zijn psychosociale risico’s?

De werkgerelateerde psychosociale risico’s omvatten de beroepsrisico’s die zowel psychische als lichamelijke schade kunnen veroorzaken. De psychische schade kan de vorm aannemen van angst, depressie, burn-out, zelfmoordneigingen. Slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk of hartkloppingen zijn enkele lichamelijke symptomen. Deze ziekteverschijnselen vinden hun oorzaak in de druk die de werknemer ondervindt. Zij kunnen zijn veiligheid en die van zijn collega’s in gevaar brengen.

Wat is er veranderd voor de werknemers?

Sinds 1 maart moet het arbeidsreglement de nodige informatie bevatten om gepast te kunnen reageren op psychosociale risico’s. Voorafgaandelijk heeft de werkgever de situatie in zijn bedrijf onderzocht en een risicoanalyse gemaakt van de werkposten. Iedere werknemer moet nu een beroep kunnen doen op een preventieadviseur psychosociale aspecten en op de vertrouwenspersonen in zijn bedrijf. Hij moet ook weten welke procedure hij moet volgen in geval van nood.

Wat doen als je denkt het slachtoffer te zijn van psychosociale risico’s?

Je voelt je blootgesteld? Wat kan je eraan doen?

Op de werkvloer kun je ofwel de vertrouwenspersoon aanspreken ofwel de hulp inroepen van de preventieadviseur die in psychosociale aspecten op het werk is gespecialiseerd. Je kunt ook contact opnemen met de arbeidsgeneesheer.

Je kunt ook eventueel een beroep doen op specialisten die naar je luisteren. Zo kun je contact opnemen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, een stresskliniek of hulplijnen. Onze gewestelijke ABVV-kantoren kunnen je eveneens bijstaan.

Je hebt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Indien je het slachtoffer blijft van pesterijen, of indien je werkgever weigert maatregelen te nemen na de behandeling van je klacht, kun je je wenden tot de arbeidsrechtbank van je gerechtelijk arrondissement.

Ook al is deze reglementering vatbaar voor verbeteringen, ze heeft tenminste de verdienste dat de werkgever onder druk wordt gezet om de psychosociale aandoeningen te erkennen. Gezonde werknemers, daar heeft iedereen baat bij!

Meer info over de nieuwe reglementering in het ABVV-brochure

Meer info op www.respectophetwerk.be