Hoeveel bedraagt de loonkloof in mijn bedrijf ?

Op 14 maart organiseert het ABVV voor de elfde keer de Equal Pay Day. Deze valt op de dag dat vrouwen evenveel verdiend hebben als hun mannelijke collega’s tijdens het voorgaande jaar. Vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder. Ze moeten dus 73 dagen langer werken (tot 14 maart) om aan hetzelfde loon te komen. Het ABVV wil deze ongelijkheid bestrijden.

Het ABVV organiseert elk jaar de Equal Pay Day. Ondertussen is het al de elfde keer. Deze actie levert ook resultaten op. De laatste jaren is de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Maar er is nog een lange weg te gaan. Vrouwen verdienen nog altijd 20% minder dan de mannen. Dit is onaanvaardbaar.

Je krijgt hierover ook informatie in de ondernemingsraad

Vanaf 2015 is het ook mogelijk om de situatie in jouw bedrijf te evalueren. De werkgever moet een “analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers” overhandigen. Daarin wordt voor verschillende personeelscategorieën het aantal werknemers en de loonmassa weergegeven. Dankzij deze gegevens is het mogelijk om de lonen tussen mannen en vrouwen te vergelijken. Maar de totale loonmassa zegt niet veel over de loonkloof.

Een instrument om klaar te zien in deze cijfers

We stellen ook een rekenblad in Excel ter beschikking om het je gemakkelijker te maken. Het volstaat om de gegevens uit de tabel, die je krijgt van je werkgever, over te nemen in de Exceltabel. Op basis van het resultaat kun je nagaan of het nodig is om een actieplan op te stellen voor jouw bedrijf. Je moet eerst de oorzaken van de loonkloof in jouw bedrijf nagaan. Vervolgens moet je in de ondernemingsraad een actieplan opstellen om de loonkloof te verminderen.

Maar vergeet vooral niet te luisteren naar je vrouwelijke collega’s in jouw bedrijf. Je kunt je op deze manier het best een beeld geven over hun situatie op het vlak van verloning.

Download de Exceltabel

Meer over de wetgeving op

De formulieren

Meer informatie over de campagne “Equal Pay Day” van het ABVV