Kreeg de loonkloof maar evenveel aandacht

Vrouwen verdienen in België gemiddeld een vijfde minder dan mannen. Zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren daarom  Equal Pay Day. In deze twaalfde editie pleiten ze voor het recht op een fulltime job. Deeltijds werk blijft anno 2016 immers nog steeds een vrouwenzaak. 

Equal Pay Day vindt elk jaar op een andere dag plaats. Is de loonkloof groot, dan valt deze symbolische dag laat in het jaar. Verkleint de loonkloof, dan zal Equal Pay Day opschuiven richting 1 januari. Zij-kant en ABVV organiseerden de eerste Equal Pay Day op 31 maart 2005. Vrouwen moesten toen maar liefst negentig dagen langer werken om hetzelfde te verdienen als het bedrag waarmee mannen het vorige jaar hadden afgesloten. De loonkloof bedroeg toen 28%. 

Loonkloof blijft steken op 20 procent

Anno 2016 zijn we opgeschoven naar 13 maart. Ten aanzien van vorig jaar is de loonkloof niet afgenomen. Gelukkig is er ook goed nieuws: vrouwen benen mannen stilaan bij op de loonladder. Bij jongere vrouwen en mannen bestaat er zelfs een negatieve loonkloof in het voordeel van vrouwen, voor alleenstaanden zonder kinderen. Dat bewijst dat meer dan tien jaar Equal Pay Day-campagnes hun nut aantonen.

Maar zodra er een partner en kinderen in het spel zijn, nemen vrouwen vaak gas terug. In 2014 werkte 41% van de vrouwen in de privésector deeltijds, bij mannen was dit 9%. Als hoofdreden hiervoor verwees de helft van de deeltijds werkende vrouwen naar de combinatie tussen werk en privéleven. Deze ongelijke verdeling van zorgtaken heeft een grote impact op de lonen. Dat blijkt duidelijk als we enkel de bruto-uurlonen van voltijds werkende mannen en vrouwen vergelijken: de loonkloof verkleinde hier van 15% in 2001 naar  5% in 2013.

Wat vrouwen vaak niet beseffen is dat deze loonkloof later ook nog eens wordt omgezet in een pensioenkloof die momenteel maar liefst 26 procent bedraagt. Pas op oudere leeftijd voelen vrouwen dus de volledige impact van een onderbroken loopbaan aan een lager loon.

Voltijds werk en arbeidsduurvermindering

ABVV en zij-kant vragen de beleidsmakers om van voltijds werk een recht te maken. De rol van collectieve sociale voorzieningen is hierbij fundamenteel. Wachtlijsten duiden op een grote nood aan voldoende en betaalbare opvangvoorzieningen voor kinderen en zorgafhankelijke personen. Ook uitgebreide voor- en naschoolse opvang zijn essentieel om mensen voltijds werk aan het werk te kunnen houden.

Maar daarnaast moet ook de definitie van ‘voltijds werk’ herbekeken worden. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen. 

Op Equal Pay Day roepen ABVV en zij-kant iedereen dan ook op om eens in de schoenen van vrouwen te gaan staan, en even halt te houden bij deze ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg die de loonkloof in de hand werkt. Dit gebeurt met een opvallend beeld en video, en een actie in Brussel op 11 maart. 

Afbeelding verwijderd.