Bewaking: Gentse parkeerwachters voeren actie

Mobiliteitsbedrijf Gent doet beroep op private bewakingsfirma’s om de parkeercontrole uit te voeren. Maar het houdt zich daarbij niet aan de spelregels van onderaanneming.

Op 6 november voerden de Gentse parkeerwachters actie. Mobiliteitsbedrijf Gent doet beroep op private bewakingsfirma’s om de parkeercontrole uit te voeren. Maar het houdt zich daarbij niet aan de spelregels van onderaanneming, onder andere door zich te moeien met het personeelsbeleid van de onderaannemers. Toen het Mobiliteitsbedrijf bleef weigeren om daarover in gesprek te gaan beslisten de werknemers om te staken.

Het Mobiliteitsbedrijf Gent besteed de parkeercontrole uit aan private bewakingsfirma’s. Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding ging op 6 november het contract van G4S over naar Trigion. Van de 30 werknemers nam Trigion er 22 over van G4S (sectorale afspraak). Maar het Mobiliteitsbedrijf stelde dat hiervan 6 werknemers niet langer welkom waren, omdat ze naar hun oordeel niet meer voldeden.

Patrick Serlet, secretaris van de Algemene Centrale – ABVV: “Het Mobiliteitsbedrijf gaat hier zijn boekje te buiten. De regels over onderaanneming zijn duidelijk: de opdrachtgever (klant) mag zich niet rechtsreeks inlaten met het gezag en toezicht op de individuele werknemers van de leverancier van diensten. Dit heet het wettelijk verbod op terbeschikkingstelling. Maar in de dienstensectoren bewaking, schoonmaak, maar ook andere uitbestede beroepen, stellen we vast dat die regels meer en meer vervagen.” Bij onderaanneming is de klant (van de werkgever) NIET de koning.

Stijgende werkdruk

Voor de parkeerwachters en hun afgevaardigden was de maat vol. Het Mobiliteitsbedrijf heeft al langer een te grote invloed op de dagelijks werking. En dat leidt tot een almaar stijgende werkdruk. Parkeerwachters worden opgevolgd over het aantal retributies dat ze uitschrijven en er wordt luidop nagedacht om de parkeerwachters in de toekomst alleen op de baan te sturen. Onverantwoord want ze krijgen geregeld te maken met verbale en fysieke agressie.

Na herhaaldelijke, maar tevergeefse, pogingen van vakbonden en Trigion om een overleg te bekomen met het Mobiliteitsbedrijf en Stad Gent beslisten de werknemers om actie te voeren.

En ook nu blijkt dat actie loont. Bij een “onuitgenodigd bezoek” aan hun kantoren heeft het Mobiliteitsbedrijf toegezegd om met alle partijen aan de tafel te gaan zitten. Dat gesprek is gepland op 21 november. Hier zal duidelijk gesteld worden waar de wettelijke grenzen liggen en dat het Mobiliteitsbedrijf van Gent zich hieraan moet houden.