Stop social dumping!

Op 23 maart organiseerde het ABVV overal in het land sensibiliseringsacties rond sociale dumping. Met deze acties willen we de burgers bewust maken dat iedereen verliest met sociale dumping.

Op 23 maart organiseerde het ABVV overal in het land sensibiliserings- en informatie-acties rond sociale dumping. Een plaag die heel wat sectoren teistert. Met deze acties willen we de burgers bewust maken dat iedereen verliest met sociale dumping.

Iedereen verliest

Buitenlandse werknemers die zich kapot werken voor een schamel loon en verblijven in aftandse barakken, bedrijven die elkaar kapot concurreren in de strijd om de laagste prijs, postbusbedrijven, schijnzelfstandigen, … Dat is sociale dumping.

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. De bouw, schoonmaak, bewaking, maar ook horeca en transport,… Geen enkele sector blijft er van gespaard.

Niet enkel in de bouwsector

In de bouwsector zie je de immense impact van sociale dumping heel duidelijk. In de laatste 5 jaar verloren minsten 17.000 bouwvakkers hun job. Maar ook in andere sectoren vind je sociale dumping.

Eric Neuprez, algemeen secretaris Algemene Centrale – ABVV: “Ook in de schoonmaaksector worden we geconfronteerd met sociale dumping. De concurrentie in de sector is keihard. Klanten willen steeds minder betalen en zetten de schoonmaakbedrijven onder druk. Meer en meer malafide bedrijven maken gebruik van sociale dumping, fraude en zwartwerk om de prijzen nog verder te breken. En de werknemers betalen daar de prijs voor.”

“Bij openbare aanbestedingen zou de overheid meer rekening moeten houden met sociale criteria. Nu speelt enkel de prijs een rol. En daar zijn de werknemers het slachtoffer van. Dat is onaanvaardbaar.”

Gelijk loon voor gelijk werk

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Iedereen heeft het recht om hier te werken. Maar onder dezelfde voorwaarden: hetzelfde loon, dezelfde voordelen, dezelfde spelregels. Enkel zo kan je de oneerlijke concurrentie stoppen. Gelijk loon voor gelijk werk en dezelfde spelregels voor iedereen.

Europa moet dus werk maken van een efficiënte wetgeving. Er werd al een stap in de goeie richting gezet met de nieuwe detacheringsrichtlijn: buitenlandse werknemers moeten hetzelfde uurloon krijgen en detachering mag maximum 18 maanden duren. Ook het voorstel voor de Europese dienstenkaart, dat de Belgische inspectiediensten zo goed als buitenspel zou zetten, zal waarschijnlijk afgewezen worden.

Werner Van Heetvelde, voorzitter Algemene Centrale – ABVV: “Onze syndicale strijd begint zijn vruchten af te werpen. Europa is zich bewust van het probleem en de desastreuze gevolgen voor de werknemers. Er werden stappen in de goeie richting gezet… Maar we zijn er nog niet. Er blijven nog teveel verschillen en achterpoortjes. En men moet er ook voor zorgen dat de regels gerespecteerd worden.”

Sterke inspectie

Het begint met gelijke spelregels voor iedereen. Maar je moet er ook voor zorgen dat die regels niet aan de laars gelapt worden. Dus moeten we zorgen voor sterke inspectiediensten. Dat betekent dat er voldoende inspecteurs moeten aangeworven worden. En dat die inspecteurs voldoende middelen en slagkracht moeten hebben.

Download het pamflet

De foto's van de verschillende acties