Ontwerp van sectoraal akkoord in de scheikunde

De onderhandelingen in de sector scheikunde hebben geleid tot een ontwerp van sectoraal akkoord. Dit ontwerp is nu onderwerp van consultatie in onze regionale afdelingen. De militanten van ABVV Scheikunde zullen vergaderen en standpunt innemen op 20 juni.

We bespreken onderstaand de belangrijkste punten uit het ontwerp van akkoord en houden jullie op de hoogte over het resultaat van de stemming die doorgaat op 20 juni.

Koopkracht - Focus op de lage lonen en vrijheid van onderhandelen

 1. Minimumlonen
 • Verhoging van € 0,20 per uur of € 34,666/maand in twee fases (1/7/2019 et 1/1/2020)
 • De ploegenpremies worden ook verhoogd met 1,1% vanaf 01.07.2019
 1. Voor de niet geconventioneerde ondernemingen is er een verhoging van 1,1% vanaf 01.01.2020 op de reële lonen en de ploegenpremies (boven de minimumlonen).
 2. Voor de geconventioneerde ondernemingen zijn vrije onderhandelingen mogelijk.

Bestaanszekerheid - Betere bescherming van de werknemers

 1. Verhoging van de vergoeding in geval van tijdelijke/economische werkloosheid : € 11 (in plaats van € 10,5).
 2. Verhoging van de vergoeding voor de arbeiders in geval van ontslag voor economische redenen (nieuwe bedragen en geen beperkingen).
  • Na 1 jaar anciënniteit: € 70 (in plaats van € 54,5366).
  • Na 2 jaar anciënniteit: € 140 (in plaats van € 111,5521).
  • Na 5 jaar anciënniteit: € 200 (in plaats van € 163,6097).
  • Aansluitend: jaarlijkse verhoging van € 20 (in plaats van € 14,8736) en zonder maximumbedrag.

Werkbaar werk – Nachtarbeid, SWT en tijdskrediet

 1. Er komt een begin van financieel compensatiesysteem voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk vanaf 55 jaar en mits akkoord van de werkgever.
 • Na 10 jaar: 2 maanden aan 50% en 1 maand aan 25%
 • Na 20 jaar: 4 maanden aan 50% en 2 maanden aan 25%
 • Na 30 jaar: 6 maanden aan 50% en 3 maanden aan 25%
 1. Maximale verlenging (en tot 30 juni 2021) van alle systemen SWT.
 2. Maximale verlenging tijdskrediet met motief, behoud van verlaagde leeftijd op 55 jaar (1/5de) en 57 jaar (1/2de) en behoud verlaagde leeftijd op 50 jaar zonder uitkering.

Syndicale premie

 1. Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden.
 2. De attesten zullen naar alle bedienden in de sector worden verstuurd.