Onderhandelingen in de petroleumsector stopgezet

Na opnieuw een dag van onderhandelen is er geen ontwerp van sectoraal akkoord bereikt. 

Waarom? 

Op belangrijke punten bleven de werkgevers bij hun standpunten.

  • Geen schrapping van de laagste looncategorieën van de arbeiders.
  • Geen verhoging voor de niet-baremieke werknemers (kaderleden).
  • Geen onbetwistbaar recht voor de werknemers in ploegen om over te gaan naar een dagregime.

Bovendien wezen de werkgevers tijdens de onderhandelingen op hun wens om een gesloten overeenkomst te sluiten, waardoor constructieve en vrije onderhandelingen in de bedrijven niet mogelijk zouden zijn. Zelfs de juiste berekening van gepresteerde overuren door de arbeiders was een probleem voor de werkgevers!

Het woord aan de werknemers

Na verschillende pogingen om een ontwerpakkoord te bereiken, hebben de syndicale vertegenwoordigers hun verantwoordelijkheden opgenomen en hebben ze het debat gesloten. Het is tijd dat de werknemers op de hoogte worden gebracht van de intenties van de werkgeversbank.

Concreet zullen onze delegees tussen nu en 9 juli de werknemers op de hoogte brengen. De werknemers zullen gevraagd worden om hun uit te spreken op het laatste voorstel van de werkgevers (referendum) dat onvoldoende is. Op 10 juli 2019 sluiten de vakbonden de stemming en zal men de nodige stappen zetten om ervoor te zorgen dat de werknemers in de sector Petroleum gerespecteerd worden.

Voor meer info over de sectorale onderhandelingen kan je steeds terecht bij jouw delegee of jouw afedeling.