Militanten ABVV Scheikunde keuren het ontwerp van sectoraal akkoord goed

De militanten van ABVV Scheikunde hebben vandaag het ontwerp van sectoraal akkoord goedgekeurd.

Op onze website www.abvvscheikunde.be hebben we vorige week de inhoud van het ontwerp toegelicht. Onderstaand vinden jullie nog eens de belangrijkste punten uit het akkoord.

Koopkracht - Focus op de lage lonen en vrijheid van onderhandelen

 1. Minimumlonen
 1. Voor de niet geconventioneerde ondernemingen is er een verhoging van 1,1% vanaf 01.01.2020 op de reële lonen en de ploegenpremies (boven de minimumlonen).
 2. Voor de geconventioneerde ondernemingen zijn vrije onderhandelingen mogelijk.

Bestaanszekerheid - Betere bescherming van de werknemers

 1. Verhoging van de vergoeding in geval van tijdelijke/economische werkloosheid : € 11 (in plaats van € 10,5).
 2. Verhoging van de vergoeding voor de arbeiders in geval van ontslag voor economische redenen (nieuwe bedragen en geen beperkingen).
  • Na 1 jaar anciënniteit: € 70 (in plaats van € 54,5366).
  • Na 2 jaar anciënniteit: € 140 (in plaats van € 111,5521).
  • Na 5 jaar anciënniteit: € 200 (in plaats van € 163,6097).
  • Aansluitend: jaarlijkse verhoging van € 20 (in plaats van € 14,8736) en zonder maximumbedrag.

Werkbaar werk - Nachtarbeid, SWT en tijdskrediet

 1. Er komt een begin van financieel compensatiesysteem voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk vanaf 55 jaar en mits akkoord van de werkgever.
 • Na 10 jaar: 2 maanden aan 50% en 1 maand aan 25%
 • Na 20 jaar: 4 maanden aan 50% en 2 maanden aan 25%
 • Na 30 jaar: 6 maanden aan 50% en 3 maanden aan 25%
 1. Maximale verlenging (en tot 30 juni 2021) van alle systemen SWT.
 2. Maximale verlenging tijdskrediet met motief, behoud van verlaagde leeftijd op 55 jaar (1/5de) en 57 jaar (1/2de) en behoud verlaagde leeftijd op 50 jaar zonder uitkering.

Syndicale premie

 1. Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden.
 2. De attesten zullen naar alle bedienden in de sector worden verstuurd.

Op voorwaarde dat de andere syndicale organisaties ook hun akkoord geven kunnen de onderhandelingen op bedrijfsniveau, als er een syndicale delegatie is, van start gaan. Veel succes aan onze onderhandelaars in de bedrijven!

ABVV Scheikunde zal zich ook de komende jaren maximaal inzetten om de rechten van alle werknemers in de sector te verdedigen. Voor al jouw vragen kan je steeds terecht bij je plaatselijk ABVV-kantoor.