Seksisme op het werk, ook vandaag nog

Seksisme is een dagelijkse realiteit. Op straat, in familiekring, op school en ook op het werk. Denk aan een platvloers compliment, een fout gebaar of steeds terugkerende verkeerde grapjes. Het is kwetsend en onaanvaardbaar!

In het najaar van 2019 publiceerden de ‘Foundation for European Progressive Studies’ (FEPS) en de ‘Fondation Jean Jaurès’ een grote enquête ‘European Observatory on Sexism and Sexual harassment at Work’. Meer dan 5.000 vrouwen in vijf grote Europese landen (Italië, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland) namen deel.

  • 6 op 10 vrouwen geven aan dat ze reeds te maken hebben gehad met seksistisch of seksueel geweld op het werk.
  • verbaal of visueel geweld is het meest gangbaar: 26% van de vrouwen is hiervan meermaals slachtoffer geweest. Het gaat dan om nafluiten of vulgaire gebaren. 17% van de vrouwen wordt herhaaldelijk geconfronteerd met misplaatste opmerkingen over hun lichaam of kledij.
  • veel vrouwen melden dat ze het slachtoffer zijn geweest van fysiek en seksueel geweld: 14% heeft verschillende keren te maken gehad met ‘lichte’ fysieke contacten, 18% met ‘aanrakingen’.
  • maar liefst 9% van de Europese vrouwen heeft al minstens één keer van de hiërarchie druk ondervonden om een seksuele handeling te stellen (bijv. seksuele betrekkingen in ruil voor een aanwerving of een bevordering…)!

Vijf jaar geleden toonde de studie JUMP (voornamelijk uitgevoerd in België en Frankrijk bij 3.400 vrouwen) aan dat 9 op 10 vrouwen reeds te maken hebben gehad met ‘seksistische gedragingen’ op het werk. Deze studie nam bijkomende criteria – zoals geblokkeerd worden in de loopbaan wegens gender* – in aanmerking.

Opmerkingen over kledij, privéleven…

De enquête uitgevoerd door JUMP levert hallucinante cijfers op: 94% van de bevraagde personen heeft seksistisch gedrag meegemaakt op het werk. Volgens deze studie zijn de meest courante vormen van seksisme slechte grappen, gevolgd door misplaatste opmerkingen. Eén op de twee vrouwen meent dat haar een promotie werd ontzegd wegens haar gender*. Meer dan drie vierden van de vrouwen heeft al opmerkingen gekregen over hun kledij, over hun gezinsleven en over het feit dat een vrouw wordt geacht voor het huishouden te zorgen veeleer dan buitenshuis te werken. Meer dan zeven vrouwen op tien waren al minstens één keer slachtoffer van opdringerige en/of misplaatste gebaren of blikken op de werkplek. Een kwart van de vrouwen geeft aan reeds slachtoffer te zijn geweest van pesterijen of fysieke agressie.

Meer lezen over seksisme op de werkvloer? Klik hier.

*‘Gender’ staat voor de invulling die een samenleving geeft aan wat ‘man’ en wat ‘vrouw’ zou moeten zijn. Die discriminerende stereotypen en vooroordelen duwen mensen in een keurslijf dat al te vaak ongemakkelijk en zelfs onveilig aanvoelt.