+ INSPECTEURS = - SOCIALE DUMPING

SOCIALE DUMPING

is de praktijk waarbij buitenlandse werknemers uitgebuit worden (12-urendag, loonbeslag,…) zodat de werkgever meer winst kan maken, terwijl hij de sociale wetgeving schendt, omzeilt of verzwakt.

Dit blijft echter niet zonder gevolgen:
  • Oneerlijke concurrentie voor de Belgische werknemers: enerzijds mislopen zij opdrachten/jobs en anderzijds worden hun arbeids- en loonvoorwaarden bedreigd.
  • Belgische sociale zekerheid wint er niet bij: er zijn hogere uitgaven voor deze zekerheid, terwijl de sociale bijdragen in het land van herkomst worden betaald.

STERKE INSPECTIEDIENSTEN

zijn daarom nodig! Meer inspecteurs zorgen er namelijk voor dat er minder sprake is van sociale dumping: zij zorgen ervoor dat de geldende arbeidsvoorwaarden worden nageleefd en bestrijden fraude.

Echter, ontsnappen frauderende bedrijven nog te vaak aan de verschillende inspectiediensten, waardoor ze hun gang kunnen blijven gaan.

DAAROM EISEN WE ALS ABVV:

  • Een wet tegen sociale dumping.
  • De versterking van de inspectiediensten.
  • Meer informatie-uitwisseling tussen inspectiediensten en werknemers: de terreinervaring gebruiken om sociale dumping op te sporen, te verhelpen en te voorkomen.
  • Echte, afschrikkende en directe straffen voor frauderende ondernemingen.
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle onderaannemers.
  • Een sterke, gecoördineerde Europese Arbeidsautoriteit die inspectiebevoegdheden toegekend krijgt en frauduleuze ondernemingen kan straffen.

Onze militanten en delegees spelen hier een belangrijke rol in!  Het ABVV gaat voorop in de strijd tegen sociale dumping door deze praktijken dagelijks te bestrijden op het terrein.  

Download de flyer hier. 
Lees het persbericht hier.