Een betere toekomst voor werknemers = creëren van mondiale krachtsverhouding

IndustriALL Global Union, waar onze centrale lid van is, verdedigt de belangen van zo'n 50 miljoen werknemers uit de industrie in maar liefst 140 landen. Het doel: het uitwisselen, het delen en zich verenigen door het creëren van wereldwijde kaderovereenkomsten en netwerken.

Ook al lijkt de strijd van een syndicalist in Thailand of België vanuit nationaal oogpunt heel verschillend, is er weinig verschil wanneer het om de internationale strijd gaat. Dan hebben ze, ongeacht hun locatie op aarde, allemaal één gemeenschappelijk doel: de belangen van de werknemers verdedigen tegen het ongebreidelde kapitalisme van multinationals. Want, overal ter wereld zijn werknemers het slachtoffer van dit systeem, dat de ongelijkheid onverbiddelijk vergroot. 

De BENELUX wil mensen samenbrengen

Een betere toekomst is mogelijk, daar is onze centrale van overtuigd. Om dat te kunnen bereiken, moeten we ons echter verenigen en met één stem spreken. Dit was de boodschap die Sebastien Dupanloup, federaal secretaris van de Algemene Centrale en voorzitter van de Benelux groep bij IndustriALL, deelde op het tussentijdse congres in Kaapstad (Zuid-Afrika) in juni: 

"Corona, de aanvallen op de syndicale vrijheden, de groeiende ongelijkheid, de opkomst van fascisme, digitalisering, ... de afgelopen jaren hebben veel gebeurtenissen de arbeidswereld op zijn kop gezet, en het waren opnieuw de werknemers die het gelag hebben betaald.  We moeten de plannen van de multinationals tegenhouden en de stem van de werknemers laten horen. Daarvoor is een sterke mondiale vakbond nodig, die alle werknemers -ongeacht hun regio- vertegenwoordigt. IndustriALL Global Union staat aan de vooravond van een aantal grote uitdagingen op het gebied van interne democratie en organisatie. Onze verwachtingen zijn groot en er staat veel op het spel."

Een echte krachtsverhouding creëren

IndustriALL heeft talrijke prioriteiten voor de komende jaren: betere lonen, gendergelijkheid, sociale bescherming en de verdeling van de rijkdom. Maar om dit te bereiken, is er één centraal element nodig volgens Arnaud Levêque, federaal secretaris van de Algemene Centrale. "Om concrete resultaten te boeken voor de werknemers, moeten we een betere krachtsverhouding tegenover regeringen en werkgevers tot stand brengen", zei hij op de conferentie. "Dit is het belangrijkste instrument van de syndicale strijd en daar moet IndustriALL de komende jaren aan werken. We moeten onderhandelen wanneer mogelijk, maar we moeten kunnen strijden wanneer nodig om onze prioriteiten op te dringen."

Dankzij de conferentie in Kaapstad was het mogelijk om veel vaststellingen te maken en ieders realiteit en verwachtingen te horen. Ze heeft ook bijgedragen tot het bepalen van solide strategische oriëntaties van IndustriALL. Zo is een krachtsverhouding die die naam waardig is een prioriteit voor de vakbonden uit de Benelux. Een betere toekomst bouwen voor de werknemers en de internationale solidariteit versterken, dat is de ambitie van de vakbond. Om dit te bereiken moeten alle aangesloten vakbonden hem de middelen geven om te slagen.