Sectoraal akkoord 2021 - 2022 voor de bedienden (PC 200)

Het sectoraal akkoord voor de bedienden van PC 200 (APCB) is ondertekend en de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn ook gepubliceerd.