Vergoeding bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeval

Deze vergoeding bedraagt € 7 voor de vanaf 2022 uitbetaalde bedragen (in plaats van € 6,19/dag in 2021 ) en dit vanaf de 26ste dag tot de 261ste dag in geval van ziekte en vanaf de 26ste dag tot de 125ste dag in geval van arbeidsongeval.