Vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval

Een vergoeding van € 3000 (bedrag vanaf 1 december 2021) wordt uitbetaald aan de echtgeno(o)t(e) van een werknemer die het slachtoffer is geworden van een dodelijk arbeidsongeval.

De vergoeding wordt door het Bosuitbatingsfonds uitbetaald.