Anciënniteitspremie

Aan de werklieden die 25 jaar anciënniteit binnen dezelfde onderneming uit de houtsector bewijzen wordt, ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid, een premie van € 400 netto (vanaf uitbetalingen 2022) en een diploma toegekend.

Een nieuwe anciënniteitspremie van € 800 netto wordt ingevoerd op 35 jaar anciënniteit binnen het bedrijf en dit voor uitbetalingen in het jaar 2022.

Deze premies zijn ten laste van het Bosuitbatingsfonds.