Syndicale premie

Als je aangesloten bent bij een vakbondsorganisatie, ontvang je een syndicale premie van € 145 betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid (verhoging van € 140 naar € 145 vanaf 2022).

Als je werkjaar niet compleet is, is jouw syndicale premie € 12,08 per werkende maand (ook voor SWT).