Kwaliteit van de arbeid

De sociale partners raden de bedrijven uit de sector aan om de directe integratie van werknemers met een handicap te bevorderen, geen of een beperkt beroep te doen op uitzendkrachten en onderaannemers, en bij werkloosheid om economische redenen, indien mogelijk, een systeem met beurtrol zonder discriminatie in te voeren.