Bestaanszekerheidsvergoeding ziekte, arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid om economische redenen

De vergoeding bedraagt € 6,03 per dag en wordt toegekend:

-             in geval van ziekte: van de 26e dag tot de 261e dag.

-              bij een ongeval op het werk: van de 26ste dag tot de 125ste dag.

-             In geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen: van de 13e dag tot de 120e dag.