Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind, je partner... of een brand in de woning, een natuurramp,... kan je op het werk afwezig te blijven wegens dwingende redenen.

Dit kan gedurende maximaal 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald.

In de houthandel wordt één dag familiaal verlof wél betaald:

  • bij hospitalisatie van een kind of van de partner die onder hetzelfde dak woont,
  • ingeval van ernstige materiële schade aan de woning door een brand of natuurramp (bv overstroming).

Je moet steeds een attest bezorgen aan de werkgever.