Vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval

Een vergoeding van € 3000 (bedrag vanaf 1 december 2021) wordt uitbetaald aan de echtgeno(o)t(e) van een werknemer die het slachtoffer is geworden van een dodelijk arbeidsongeval.

De vergoeding wordt door het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel uitbetaald