Syndicale premie

Bovenop de eindejaarspremie ontvangen de werknemers van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen die aangesloten zijn bij een vakbond ook een syndicale premie van €145 per jaar. De syndicale premie wordt berekend per kwartaal. Een werknemer die minstens 1 dag tewerkstelling heeft in elk van de 4 kwartelen, heeft recht op het totaalbedrag van de syndicale premie.  

Deze syndicale premie wordt betaald door de Algemene Centrale van het ABVV via het attest eindejaarspremie.

Zelfs als je geen recht hebt op de eindejaarspremie, dan geeft dit attest wel recht op een syndicale premie.

Wat moet je hiervoor doen?

Het attest syndicale premie dien je zo snel mogelijk in te leveren bij een van de gewestelijke kantoren of op een van onze zitdagen. De Algemene Centrale staat in voor een snelle en correcte betaling van je premie.