Arbeidsduur

Maximale arbeidsduur per week

Per week mag je normaal gezien maximaal 38 uur werken. Ook moet je werkgever ervoor zorgen dat je regelmatig een wekelijkse rust hebt van 48 achtereenvolgende uren. Daar heb je recht op gedurende tien weekends per kalenderjaar. Doorgaans vindt deze wekelijkse rust op zondag en maandag plaats.

Is een afwijking van de 38-uren week mogelijk?

Wil je werkgever afwijken van de 38-uren week? Dan kan dat niet zomaar. Hij moet daarvoor in de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten. Je werkgever moet die CAO vervolgens indienen bij de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen en bij het paritair comité. De afwijking kan pas worden toegestaan als de CAO wordt ondertekend door minstens één van de syndicale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor de kappers en de schoonheidszorgen.

Arbeid op zon- en feestdagen

In principe is het in jouw sector verboden om als werknemer te werken op zondagen en feestdagen. Bij uitzondering wordt het wel toegestaan in kapsalons, in badplaatsen, kuuroorden, toeristische centra en de fitnesssector.

In geval van werk op zondagen en feestdagen heb je recht op een verhoging van 50% van je brutoloon en vergoedingen. Bovendien heb je als werknemer de garantie dat je elk kalenderjaar 12 vrije zondagen hebt.

Fitnesscentra

Elke werknemer heeft recht op 12 gewaarborgde vrije zondagen.

Compensatie en inhaalrust voor werken op zondag

Als je op een zondag werkt, dan heb je daarvoor recht op een compensatie. Werk je minstens 4 uur op een zondag, dan krijg je hiervoor een volledige dag inhaalrust. Als je minder dan 4 uur hebt gewerkt op een zondag, dan krijgt je hiervoor een halve dag.

Deeltijds werk en overuren

Werk je minder dan 19 uur per week?

Heb je een contract als deeltijdse werknemer met een werkweek van minder dan 19 uur? Dan zijn deze regels van toepassing:

  • De werkgever beschikt over een krediet van drie bijkomende uren per kalendermaand. Dit krediet mag niet worden overgezet naar de volgende maanden. Voor deze uren heb je geen recht op een salaristoeslag. Elke maand mag kan je dus drie uur overwerken aan hetzelfde loon.
  • Vanaf het vierde uur dat je in een maand langer werkt dan in je contract staat, heb je recht op een salaristoeslag van 50%.
Werk je meer dan 19 uur per week?

De regel van toepassing op de deeltijdse werknemers met een contract voor een werkweek van 19 uur of meer, is de volgende:

  • De werkgever beschikt over een krediet van zes bijkomende uren per kalendermaand. Deze uren geven je geen recht op een salaristoeslag. Elke maand kan je dus zes uur langer werken dan in je contract staat aan hetzelfde loon.
  • Vanaf het zevende uur dat je in een maand langer werkt dan in je contract staat, heb je recht op een salaristoeslag van 50%

Voor deeltijdse werknemers met een contract met een wisselend uurrooster gelden dezelfde regels.

Voor alle overuren die het krediet overschrijden, blijft de algemene wetgeving met betrekking tot de overuren van toepassing.

Twijfel niet om je gewestelijke afdeling te raadplegen voor meer informatie.