Voorkomen van gezondheidsrisico's

Kappers

Sinds 25 januari 2012 zijn de werkgevers in de kapperssector verplicht om voorzorgen te nemen zodat je gezondheid niet in het gedrang komt. Ook moeten ze beschermingsmiddelen voorzien. Dit gaat verder dan het ter beschikking stellen van de eerder vermelde beschermingskleding.

Je werkgever is onder meer ook verplicht om te zorgen voor ergonomisch verantwoord werkmateriaal, een goede afwisseling tussen nat en droog werk, beschermingscrèmes voor de handen en regelmatige vormingen over beschermingsmaatregelen op het werk.

Neem gerust contact op met je afdeling voor meer details over de verplichtingen die je werkgever moet nakomen op vlak van gezondheid en veiligheid.