Loonsindexering

In de sector Bont en Kleinvel worden de lonen tweemaal per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex: op 1 april en op 1 oktober.

Vanaf 1 mei 2017 werden de minimum-, baremieke en reële brutolonen verhoogd met 1,1%.