Syndicale premie

Wie heeft recht:

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

  • in dienst zijn bij een jutebedrijf op 30 september van het huidige jaar
  • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • zolang je gesyndiceerd blijft, wordt jaarlijks een syndicale premie toegekend.

Je bent werkloos, SWT-er of gepensioneerd:

  • je moet ontslagen zijn (maar niet om dringende redenen) in de loop van het jaar en op 30 september nog steeds werkloos, in SWT of met pensioen zijn,
  • lid zijn van de Algemene Centrale- ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • je behoudt gedurende de twee jaren volgend op het refertejaar na je ontslag het recht op een syndicale premie.

De syndicale premie bedraagt € 145. De werkgever moet je tegen uiterlijk 1 november een kaart “vakbondspremie” afleveren. De syndicale premie wordt tussen 20 en  31 december uitbetaald door de Algemene Centrale-ABVV.