Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Je kan tot 31 december 2018 gebruik maken van de volgende regelingen:

 • SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar beroepsverleden
 • wettelijk SWT vanaf 62 jaar, 40 jaar beroepsverleden (mannen), 33 jaar beroepsverleden in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen). 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • sectoranciënniteit
  • ofwel 15 jaar loondienst in de sector
  • ofwel 5 jaar loondienst in de sector tijdens de laatste 10 jaar, waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 58/59 jaar - lange loopbaan 40 jaar. 

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.