Landingsbanen

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

- Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar

- Vanaf 55 jaar in de vorm van een 1/5de of een 1/2de loopbaanvermindering (sectorale CAO tot 30/06/2023):

  • mits een loopbaan van 35 jaar

   of indien je:

  • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
  • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt.

Het stelsel van de landingsbanen (1/2de  en 1/5 de vermindering) vanaf 50 jaar mits een loopbaan van 28 jaar, werd ook verlengd tot 30/06/2023, zonder recht op onderbrekingsuitkeringen.

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdelingssecretariaat.