Huisarbeid

Het maakloon wordt berekend door het aantal uren vereist voor de uitvoering van elk stuk te vermenigvuldigen met het uurloon dat overeenstemt met één van de functies die hierboven zijn vermeld. 

Het globale loon van de huisarbeiders wordt bij elke uitbetaling met 10% verhoogd als schadeloosstelling voor de algemene kosten die zij maken (verwarming, verlichting, enzovoort). Deze vergoeding wordt op 15% gebracht wanneer de huisarbeiders zelf de kleine benodigdheden (garen, koorzijden, enzovoort) leveren.