Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2021:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 35 jaar loopbaan in 2019, 36 jaar loopbaan in 2020 en 37 jaar loopbaan in 2021 (vrouwen)
  • SWT 59 jaar, 40 jaar loopbaan

Voor al deze stelsels geldt de onderstaande sectoranciënniteit:

  • ofwel 15 jaar loondienst in de sector
  • ofwel 5 jaar loondienst in de sector tijdens de laatste 10 jaar, waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.