Mobiliteit

Trein

Vanaf 01/01/2017 worden de verplaatsingskosten met de trein voor 100% terugbetaald volgens het derdebetalerssysteem van de NMBS. De werkgever komt tussen voor 80%, de overheid voor de overige 20%.

Tram, metro of bus

Er is een tussenkomst op 100% van het gunstigste tarief waarvan de werknemer kan genieten. De minimumafstand is 5 km. Vanaf 01/07/2020 geldt de tussenkomst vanaf de 1ste km.

Eigen vervoer

De tussenkomst van de werkgever in het privévervoer bedraagt 80% van het bedrag van de treinkaart (2de klasse).

Fiets

De fietsvergoeding werd vanaf 1 juli 2019 opgetrokken van € 0,23 per km naar € 0,24 per km.